تصفیه هوای اسنوا-کووی مدل Elegant
AP-1009CH تصفیه هوای جذاب با عملکرد هوشمند

تصفیه هوای اسنوا-کووی مدل Elegant

سیستم تصفیه 3 مرحله ای

اطلاعات بیشتر
تصفیه هوای اسنوا-کووی مدل Turbo
APMS-1014D دستگاه تصفیه هوا و رطوبت ساز استرلیزه

تصفیه هوای اسنوا-کووی مدل Turbo

دستگاهی هیبریدی شامل تصفیه هوا و نیز رطوبت ساز و ضدعفونی کننده مخزن آب

اطلاعات بیشتر
ارتباط با کارشناس