ارزش‌های اصلی

مراقبت، کلیدواژه اصلی برند اسنواکووی است

مراقبت (Care)

ما فقط در حال فروش محصولات‌مان نیستیم، شایستگی و ارزش اصلی ما در ارائه راهکار‌هایی برای مراقبت بر اساس ترکیبی از محصولات و خدمات است. تلاش اسنواکووی به طور واضح برای حفظ ارزش کلمه مراقبت است و با طیف گسترده ای از محصولات و خدمات درک بهتری از مراقبت را به تصویر می کشد، زیرا ما با دو گروه محصول ویژه برای مراقبت از سلامتی به علاوه شبکه‌ی حرفه ای خدمات مراقبت از سلامتی تحت عنوان "کُدی‌ها"به حفظ این ارزش‌ها اقدام می کنیم . شرکت ما و رهبری ما به مشتریان اجازه می دهد محصولات و خدمات مراقبت‌های حرفه ای و سیستماتیک را تجربه نمایند.


سیستم کُدی ها

ما تغییرات سبک زندگی را فقط اختصاص به تولید محصولات منحصر به فرد نکرده ایم؛ فراتر از رعایت اصل مراقبت از سلامتی آب و هوا در حال حاضر راهکار جدید ما مراقبت شخصی از مشتریان است.
شبکه‌ی حرفه ای خدمات مراقبت از سلامتی(کُدی ها) که مجموعه ای از دلسوز ترین نیروهای آموزش دیده‌ی اسنواکووی می باشند و خدمات مراقبت از دستگاه ها و وضعیت سلامتی مشتریان را بر عهده دارند.

ارتباط با کارشناس